FÖRVÄRV

Magne Estate AB har flera gånger professionellt och diskret för klients räkning genomfört sökuppdrag i olika storlekar.

En av de mera uppmärksammade affärerna var förvärvet av Realia där Magne Estate AB hade köparens uppdrag att analysera bolaget och konfidentiellt inleda förhandlingarna med ägarna till Realia. Innan köparen hade presenterats för säljarna hade Magne Estate AB förhandlat fram en principöverenskommelse om grundvillkoren för affärens genomförande. Det underliggande fastighetsvärdet översteg 6 miljarder och var det årets största fastighetsaffär.