ÖVRIG FINANSIELL OCH STRATEGISK RÅDGIVNING

Magne Estate AB har kapitalstarka kunder, men välkomnar även nya kunder, som kan vara partner i olika fastighetsrelaterade affärer.

Magne Estate AB har medverkat i anskaffandet av riskvilligt kapital för olika konsortier. Ett lyckat exempel var förvärvet av aktiemajoriteten i Saab Automobiles fastighetsbolag ägare till Saabs fabrik i Trollhättan på 483 000 kvm. Fastigheten såldes till Nevs med ett gott resultat för investerarna.

Ett annat exempel där Magne Estate AB agerade var när Kungsleden var nere för räkning 2012 bl a beroende på tveksamma skattearrangemang och vårdslös finansiering. Magne Estate AB presenterade för en av sina kunder en analys över Kungsleden som visade att bolaget var undervärderat, men att det gick att göra en ”turnaround”. Presentationen ledde till att Magne Estate AB fick kundens uppdrag att förhandla med en av de större institutionella ägarna om att förvärva deras aktiepost. Förhandlingen resulterade i affär som ledde till att vår kund blev störste ägare och fick en kontrollpost i bolaget. Magnus Fernqvist åtog sig att vara styrelseledamot under 1 år. Dessutom var han ordförande i investeringsutskottet. Under det året fick bolaget både ny VD och ordförande samt genomförde flera lyckade förvärv. Kursen utvecklades bra under det året.