TJÄNSTER

FASTIGHETSÖVERLÅTELSE

FASTIGHETSÖVERLÅTELSE

Magne Estate AB har sedan 1991 förmedlat fastigheter och fastighetsbestånd i Sverige och utomlands.

Läs mer

FÖRVÄRV

FÖRVÄRV

Magne Estate AB åtar sig professionellt och konfidentiellt för klients räkning olika sökuppdrag.

Läs mer

ÖVRIG FINANSIELL OCH STRATEGISK RÅDGIVNING

ÖVRIG FINANSIELL OCH STRATEGISK RÅDGIVNING

Magne Estate AB välkomnar investerare som önskar vara med i olika joint venture upplägg.

Läs mer

INVESTERINGAR – INKUBATOR

INVESTERINGAR – INKUBATOR

Magne Estate AB med dotterbolag investerar i noterade och onoterade bolag, och välkomnar förslag till hållbara affärsidéer.

Läs mer