MAGNE ESTATE

Magne Estate AB är ett oberoende rådgivningsföretag som hjälper sina kunder att sälja fastigheter och fastighetsbolag. Magne Estate AB åtar sig även sökuppdrag som utförs på ett diskret och effektivt sätt.

Magne Estate AB ansvarar för förvaltningen av de bolag som ingår i Magne Group se www.rotsundastrand.se. Detta arbete inkluderar projektutveckling och fastighetsförädling samt framtagande av nya detaljplaner.

Magne Estate AB utför uppdragen på ett professionellt, effektivt och diskret sätt.

Magnus Fernqvist ägare till Magne Estate AB är tingsmeriterad jur kand, registrerad fastighetsmäklare, och har omkring 33 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Magnus Fernqvist har förutom operativa uppdrag även haft styrelse engagemang i organisationer och bolag såväl noterade som onoterade.