• English
  • Svenska

Fastighetsöverlåtelse, förvärv och finansiell- & strategisk rådgivning.

– VÄLKOMMEN –

Magne Estate AB startades 1991 mitt under den djupaste fastighetskris som Sverige upplevt. Sedan dess har vi agerat som ett rådgivningsföretag verksamt primärt inom fastighetssektorn. Vi har förmedlat fastigheter nationellt och internationellt. Den största affären vi förmedlat omfattade 1 miljon kvm.

Magne Estate AB ansvarar för förvaltningen av bolagen inom Magne Group, vilket inkluderar kameral- och teknisk förvaltning samt kapitalförvaltning. Vi är öppna för olika joint venture investeringar. Magne Estate AB ansvarar även för fastighetsutveckling och driver detaljplaneändringar.

 

Kontakta oss

– REFERENSER –

  • Hötorgshusen

    Kv. Beridarebanan 11 eller 3:e och 4:e Hötorgshusen var ett av våra första uppdrag mitt under den värsta fastighetskris Sverige upplevt. Tidigare ägaren BGB hade gått i konkurs. Husen var i princip tomma och intresset var ringa. Köparna stod inte på kö. Begärt pris var 17989 SEK/kvm, direktavkastningen 8,5 % och begärd hyra var 2000 SEK/kvm. Ingen nappade. Husen överläts senare för 385 Mkr med en direktavkastning på 9,7 %. Något år tidigare hade BGB betalat över tre gånger så mycket eller drygt 1,2 miljarder för samma hus. Hötorgshusen visar med tydlighet att den kommersiella fastighetsmarknaden i Stockholm City kan vara extremt volatil. Fallet var betydligt kraftigare i Stockholm City jämfört med övriga Sverige. För att se hur ett prospekt såg ut 1992 och få en historisk reflektion: Klicka här

Vårberg Centrum