INVESTERINGAR – INKUBATOR

Magne Estate AB med dess dotterbolag är aktiva på kapitalmarknaden och investerar i noterade och onoterade bolag.

Om Du har en intressant hållbar affärsidé med goda tillväxtmöjligheter kan vi i ett tidigt skede gå in med kapital, kontor, och mentorskap.

Välkommen att kontakta oss för att presentera Din affärsidé.